آدرس : فارس، شهرک صنعتی شیراز

شماره تماس: 9171050889 0098

ارتبــاط بـا ما
چگونـه می توانیــم کمکتــان کنیــم؟
 
 
 

هم اکنون به جمع مشتریان رضایت مند کلیک سازه بپیوندید

کلیک سازه بزرگترین تولیدکننده و صادرکننده انواع تایل گچی و سازه کلیک در ایران